Bedrift

Trening for bedrifter


Investering i de ansattes helse er en investering i bedriften.

De fleste bedrifter er opptatt av de ansattes helse og vet at god helse fremmer trivsel, bedrer arbeidskapasiteten og reduserer sykefraværet.


Men hvordan lykkes man som bedrift med å bidra til at flere ansatte får en positiv opplevelse av sin egen trening og gjennom dette opplever en bedret helse- og velværesituasjon? Og hvem i bedriften er det som trenger tilrettelegging og ekstern motivasjon?

Ta kontakt med Spenst Larvik for å inngå en bedriftsavtale. La våre personlige trenere legge opp et treningsprogram som ivaretar de kriteriene som er viktige å fokusere på når man skal tilrettelegge trening for sine ansatte.


Spenst Larvik Sentrum
Olavs gate 30
3256 Larvik
Tlf. 977 58 570
E-post larvik@spenst.no

Spenst Larvik Nanset
Nansetgata 91
3269 Larvik
Tlf. 977 58 570
E-post larvik@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern